We, at Aussee Oats Milling Pvt Ltd, are committed to achieve and sustain world class standard for processing, packing best Oats products with proper hygiene and food safety.

We are committed to comply all the statutory and agreed customer requirements in the processing and packing of Oats products.

We are committed to enhance in the field of its business and customer satisfaction through continual improvement with the involvement of our employees, suppliers, contractors and enabling quality culture in the site.

We will review food safety policy periodically and communicate relevant food safety issues to all stakeholders.

ආහාර සුරක්ෂිතතා ප්‍රතිපත්තිය

ඕසී ඕට්ස් මිලිං පුද්ගලික සමාගමේ අපි, ඕට්ස් නිෂ්පාදන නිසි සනීපාරක්ෂාව සහ ආහාර සුරක්‍ෂිතතාවයෙන් පිරිසැකසුම් කිරීම, සැකසීම සඳහා ලෝක මට්ටමේ ප්‍රමිතියක් ළඟා කර ගැනීමට සහ පවත්වා ගැනීමට කැපවී සිටිමු.

ඕට්ස් නිෂ්පාදන සැකසීමේදී සහ ඇසුරුම් කිරීමේදී සියලුම ව්‍යවස්ථාපිත හා එකඟ වූ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා වලට අනුකූල වීමට අපි කැපවී සිටිමු.

අපගේ සේවකයින්, සැපයුම්කරුවන්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සහභාගීත්වය සමඟ අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් එහි ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය සහ පාරිභෝගික තෘප්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ආයතන පරිශ්‍රයේ ගුණාත්මක සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට අපි කැපවී සිටිමු.

අපි වරින් වර ආහාර සුරක්ෂිතතා ප්‍රතිපත්තිය සමාලෝචනය කර අදාළ ආහාර සුරක්ෂිතතා ගැටළු සියලු පාර්ශවකරුවන් වෙත සන්නිවේදනය කරන්නෙමු.